Regulamin akcji: Fanka Miesiąca

1. Organizatorem konkursu “Fanka Miesiąca” jest F.H. Kosmyk S.C. Janusz Klimczak Piotr Klimczak z siedzibą w Węgrzce Wielkie, Węgrzce Wielkie 481, 32-002 Węgrzce Wielkie, NIP: 7352844752, REGON: 121519234. (dalej „Organizator“).

2. Fundatorem Konkursu “Fanka Miesiąca” jest F.H. Kosmyk S.C. Janusz Klimczak Piotr Klimczak Węgrzce Wielkie 481, 32-002 Węgrzce Wielkie.

3. Wzięcie udziału w zabawie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”).

4. Zabawa trwa 3 miesiące, od 01.01. 2018 do 31.03. 2018 do godziny 23:59 czasu polskiego.

5. Aktywacja skierowana jest do polskich internautów.

6. Warunki i przebieg: Aktywność fana mierzona jest za pomocą wskaźnika interactivity index, który jest automatycznie wyliczany.
Polubienie lub inna reakcja – 1 punkt
Komentarz – 4 punkty
Uczestnik z najwyższym wskaźnikiem interactivity index w danym miesiącu otrzymuje tytuł fana miesiąca i zdobywa nagrodę.
Komentarze powinny odnosić się do treści posta i w jego temacie. Wszelkie komentarze zawierające spam będą usuwane a uczestnik dyskwalifikowany z akcji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wyliczenia wskaźnika interactivity index.

7. Uczestnik chętny wziąć udział w zabawie powinien lubić fanpage Drogeria Kosmyk.

8. Udział w zabawie jest jednoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu.

9. Zespół Drogerii Kosmyk wyłania jednego top fana w każdym kolejnym miesiącu.

10. Nagrodą dla najaktywniejszej osoby jest bon podarunkowy o wartości 100 zł do wykorzystania na zakupy w dowolnej drogerii Kosmyk (lista sklepów znajduje się na stronie www.kosmyk.com.pl) lub w sklepie internetowym www.kosmyk.pl.

11. Wyniki ogłaszane będą w poście na profilu Drogerii Kosmyk do 10 dnia kolejnego miesiąca.

12. Warunkiem odebrania nagrody jest wysłanie przez fana wiadomości prywatnej na profil Drogerii Kosmyk na Facebooku w celu wybrania drogerii gdzie zrealizowany zostanie bon podarunkowy do siedmiu dni roboczych od dnia ogłoszenia wyniku.

13. Nagrodę będzie można zrealizować do 30 dni od daty przesłania wiadomości prywatnej przez fana.

14. Udział w zabawie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją aktywacji, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia aktywacji (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101, poz.926. z późn. zm.).

15. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.

16. Konkurs “Fanka Miesiąca” nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm./

17. Fundator w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176), przed wydaniem nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszej noty.

19. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki ogłoszona została nota.

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników zabawy nieprawidłowych danych.

21. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w zabawie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody (lub dane te są niezgodne z danymi na jakie dokonywał aktywacji na profilu marki), w przypadku niespełnienia postanowień niniejszej noty, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami noty. Wykluczenie nastąpi również w momencie, gdy Organizator będzie domniemywał profil za:
-fałszywy, bądź stworzony na potrzeby aktywacji.
– wykluczenie nastąpi również wtedy, gdy fan wszystkich swoich aktywności dokona w jednym dniu miesiąca, nie biorąc udziału w komunikacji w pozostałych dniach.
– gdy osoba będzie komentować własne komentarze
– gdy jej komunikacja w dużym stopniu będzie polegać na wrzucaniu emotikonów.

22. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia zabawy.

23. Aktywacja nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana, administrowana ani bezpośrednio związana z serwisem społecznościowym Facebook ani jego właścicielem czy administratorem. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook. Uczestnik zwalnia Facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z zabawą.